Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi: 15.11.2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 31.12.2019

Bildiri Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 02.02.2020

Kayıt için Son Tarih: 02.03.2020

Sempozyum Tarihi: 26-28.03.2020