Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi       : 17.09.2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi         : 24.09.2021

Kayıt için Son Tarih                                     : 01.10.2021

Sempozyum Programının İlan edilmesi      : 27.09.2021

Sempozyum Tarihi                                      : 6-8.10.2021